ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


บล็อก

Thailand 4.0

ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ

video สอนตัดต่อวิดีโอด้วย ULead


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CorelStudioProX3

การใช้งานโปรแกรม CorelStudioProX3 เบื้องต้น

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ น่าสนใจดีนะ

โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS

JOOMLA 1.7 และ ATOMYMAXSITE 2.5

10 - 12 ตุลาคม 2554

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์เและอินเทอร์เน็ต อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

Powered by Drupal - Design by artinet