ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


แบบฝึกท่องสูตรคูณแจก ฟรี

แบบฝึกท่องสูตรคูณ 
 

คลิกที่นี่หรือติดต่อที่  E-mail :-

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2555

มีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 แจกฟรี  
โหลดที่นี่

หรือติดต่อท่ี E-mail :  keattula@hotmail.com

แผนคอมแจกฟรี

แผนคอม ม.1-ม3    แจกฟรี  คลิกที่นี้

หรือติดต่อที่ e mail    RW010197@hotmail.co.th

มีแผนการสอน

แผนชั้นป.1-ป.6  แจกฟรีโหลดได้ที่นี่ หรือE-mail suched_s@hotmail.co.th

ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ  โหลดได้ที่นี้

หรือติดต่อ ที่  singram@hotmail.com

แจกฟรี

แจกฟรี  โหลดได้ที่นี่  หรือติดต่อที่ E-mail    Wudtigrai.2504@gmail.com

มีแผนคอมมาแจก

มีแผนคอมทุกระดับชั้น มาฝากกัน  คลิกที่นี่

หรือติดต่อที่ E-mail key-can777@hotmail.com

มีแผนคอมฯ แจกฟรี

มีแผนคอมฯ ป.1-ป.6 และม.1-ม.3 แจกฟรี โหลดได้ที่นี่  

หรือติดต่อที่ E-mail:  aj.thanyarat@hotmail.com

แผนคอมแจกฟรี

มีแผนคอมพิวเตอร์  แจกฟรี  โหลดได้ที่นี่  หรือติดต่อที่  E-mail:  Kroojin@hotmail.com

Powerpoint Knowledge (KM)

ดาวน์โหลดไฟล์ Knowledge (KM)

Powered by Drupal - Design by artinet