ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การใช้งาน Private Massages

1. คลิกที่เมนู สมาชิก หรือรูปภาพของสมาชิก หรือ กรณีที่จำชื่อสมาชิกได้ คลิกปุ่ม Message

23-9-2554 15-29-04

 

23-9-2554 15-28-44

2. คลิกที่เมนู Send thi user a massage

23-9-2554 15-30-46

3. ใส่ชื่อสมาชิก กรณีจำได้ (ปกติคลิกที่รูปภาพจะมีชื่อให้) กรณีส่งให้หลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย , (คอมม่า) คั่น

23-9-2554 15-31-10

 

4. คลิกที่ preview message หากต้องการดูตัวอย่าง หรือ Send message ถ้าต้องการส่งแบบไม่ต้องดูตัวอย่าง

Powered by Drupal - Design by artinet