ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


2.ช่วงของลูกอ๊อด

sdc11888

หลังจากไข่มีอายุได้
1 วันไข่จะฟักตัวกลายเป็นลูกอ๊อด
 


จากนั้นจะเริ่มมีพัฒนาการทางร่างการจะเห็นลายบนตัวมากขึ้นในช่วง
14-21 วัน

 

Powered by Drupal - Design by artinet