ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม


prachanok

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
" พระบิดาการแพทย์แผนปัจจุบัน "

     สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นสมเด็จพระราชบิดาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2434 ทรงพระปรมาภิไธยเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชนเรศวร มหาราชาธิบดินทร์ จุฬาภรณ์นรินทร วรางกูรฯ ต่อมาได้พระราชทานนามว่า " เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ "
     พระองค์ทรงผนวชเป็นสามเณร ในปี พ.ศ.2447 ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อลาสิกขาบทแล้วทรงศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกได้ประมาณหนึ่งปี จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อใน โรงเรียนมัธยมแฮร์โร่ ณ ประเทศอังกฤษ และเสด็จไปศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยเมือง ปอตสดาม ประเทศเยอรมัน ช่วงปี พ.ศ.2457-60 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 พระองค์เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทย เพื่อเข้ารับราชการในกองทัพเรือ และลาออกเมื่อปี 2459
     ในปี พ.ศ.2462 พระองค์ทรงเสด็จไปศึกษาวิชาสาธารณสุข ณ สหรัฐอเมริกา โดยทรงร่วมกับคณะของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร และหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ระหว่างที่เสด็จกลับก็ได้ทรงงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของศิริราชพยาบาล ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และทรงสอนนักศึกษาเตรียมแพทย์อีกด้วย พ.ศ. 2469 เสด็จกลับ สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาต่อด้านแพทย์ศาสตร์ แต่พระวรกายพระองค์เสื่อมโทรมมากและทรงประชวร ทรงสำเร็จการศึกษาได้ M.D. เกียรตินิยม เสด็จกลับประเทศไทยในปี พ.ศ.2471 พระองค์มีพระประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำบ้านเยี่ยงแพทย์ท่านอื่น ๆ แต่ติดที่ฐานันดรศักดิ์และราชประเพณี จนพระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 24 กันยายน 2472 ขณะมีพระชนมายุได้ 37 พรรษา
     ก่อนหน้านี้ขณะที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ด้านการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2463 พระองค์ได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชโอรส 2 พระองค์ พระธิดา 1 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการแพทย์สาธารณสุข
     สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระองค์ทรงทุ่มพระวรกายและพระราชหฤทัยต่อวงการแพทย์สาธารณสุข โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย แม้นาทีสุดท้ายของพระองค์เป็นการพระราชทานทุนแก่นักเรียน ข้าราชการในโรงพยาบาลให้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศ การเจรจากับมูลนิธิรอกกี้ฟลาวเวอร์เพื่อขอความช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงด้านการศึกษาของไทย การเป็นพระอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ทรงมีปาฐกถาแก่แพทย์ พยาบาลการพระราชทานเงินในการสร้างตึกศิริราชพยาบาล

Powered by Drupal - Design by artinet