ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

jaofa_chulaporn

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
" เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ "

        เจ้าฟ้าพระองค์แรกของโลกกับพระวิริยะเพื่อมวลมนุษยชาติ จนเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลก พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประสูติ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
     พระราชประวัติทางการศึกษา ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทยาศาสตร์ แล้วทรงเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 ในปี พ.ศ.2522 ในปีพ.ศ.2528 ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต (อินทรีย์เคมี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ทรงอภิเษกสมรสกับเรืออากาศโทวีระยุทธ ดิษยะศริน เมื่อ 7 มกราคม พ.ศ.2525 มีพระธิดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระองค์หลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
     ปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทำหน้าที่วิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในจังหวัดทางภาคใต้ รวมทั้งโครงการหมู่บ้านทับทิมสยามในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา พระองค์ทรงปฏิบัติพระภาระกิจนานัปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับโลกว่าเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรในวงวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติและของโลก โดยเฉพาะผลงานวิจัยต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของพืชสมุนไพรและการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
     นอกจากนี้ ยังมีศูนย์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานาชาติหรือหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศ เช่น ทรงเป็นคณะผู้บริหาร IOCD ; IFS, เอกอัครราชทูตสันถวไมตรีขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ UNEP

พระเกียรติประวัติดีเด่นผลงานที่ได้รับรางวัล
     ผลงานล่าสุดที่พระองค์ได้รับการตัดสินจากสมาคมวิชาการนานาชาติของสหรัฐอเมริกาในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมจาก EMS-Hollaender Internation Fellow Award หรือ EMS=(Environmental Mutagen Society) ทรงได้รับเหรียญทองไอน์สไตน์จาก UNESCO และทรงเป็นอาจารย์พิเศษแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง

Powered by Drupal - Design by artinet