ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คีย์บอร์ด ทำหน้าที่นำเข้าข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คือ รับข้อมูลจากการกดบนแป้นอักขระบนคีย์บอร์ด แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์

 

Powered by Drupal - Design by artinet