ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ศจ.ดร.รวี ภาวิไล

rawee

  ศจ.ดร.รวี ภาวิไล  
" นักดาราศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องทั่วโลก "

     เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ.2468 การศึกษาเริ่มจากชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนหุตะวณิช มัธยมศึกษาจากสวนกุหลาบวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ปริญญาโท-เอก จากออสเตรเลียด้านฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
     ด้านการทำงาน เข้ารับราชการ สอนหนังสือยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดอายุการทำงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดี ตลอดเวลาอาจารย์ได้ทำการสอนนิสิตทุกระดับ รวมทั้งเป็น
    
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้าน Astrophysics รวมทั้งงานวิจัยหลายเรื่องที่สำคัญ เช่น โครงสร้างละเอียดของโคโมสเฟียร์ ดวงอาทิตย์, งานวิจัยเรื่องโครงสร้างอาณาจักรบริเวณกัมมันต์บนดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานและวิจัยในต่างประเทศอยู่เสมอ ๆ เช่น การทำวิจัยเรื่องโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของบรรยากาศระดับโครโมสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลีย การประชุมของนักดาราศาสตร์นานาชาติที่ประเทศฮังการี
     การวิจัยเรื่องบรรยากาศของดวงอาทิตย์ และเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานในปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน ดร.ระวี ท่านเป็น นักดาราศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก เป็นนักคิดนักปรัชญาที่มีผลงานค้นคว้าที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ

Powered by Drupal - Design by artinet