ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


เมาส์

เมาส์  เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลชนิดหนึ่ง เมาส์มีหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสัญลักษณ์ชี้ตำแหน่ง บนจอภาพปกติใช้เมาส์สำหรับ เลือกคำสั่ง, เลื่อนไอค่อน เมาส์จะมีสายต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยต่อเข้ากับ     Serial Port (com 1 หรือ com 2) หรือ ต่อเข้ากับ Port PS/2

Powered by Drupal - Design by artinet