ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สแกนเนอร์

สแกนเนอร์ 


 คืออุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล ซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง
,
เรียบเรียง ,
เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูปถ่าย ,
ข้อความ ,
ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติค่อนข้างแบนราบ เช่น ผ้า สามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆได้ดังนี้


 ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร  บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ และขจัดปัญหาการพิมพ์ข้อมูลเดิมใหม่  แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์    เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่าง ๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่าง ๆ


   ทำให้เกิดภาพรวมในการนำเสนอทำให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Powered by Drupal - Design by artinet