ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การเริ่มเล่นและการเสิร์ฟ

281


ข้อ


10. การเริ่มเล่นและการเสิร์ฟ (THE  START  OF  PLAY  &  SERVICE)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


               

10.1 การแข่งขันจะถูกดำเนินการโดยผู้ตัดสิน ( Match Referee )หนึ่งคนโดยอยู่ในตำแหน่งด้านหนึ่งของปลายตาข่าย ผู้ช่วยผู้ตัดสิน( Assistant MatchReferee ) หนึ่งคน อยู่ตรงกันข้ามกับผู้ตัดสิน กรรมการประจำสนาม (CourtReferee )หนึ่งคนอยู่ด้านหลังผู้ตัดสิน ผู้กำกับเส้น ( Linesman ) สองคนโดยคนหนึ่งอยู่ทางเส้นข้างด้านขวามือของผู้ตัดสิน และอีกคนหนึ่ง อยู่ทางเส้นข้างด้านขวามือของผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินจะได้รับความช่วยเหลือจากกรรมการผู้ชี้ขาด (Official Referee) ที่อยู่นอกสนาม


        ทีมที่ได้เสิร์ฟก่อนจะเสิร์ฟติดต่อกัน

3 ครั้ง ในขณะที่อีกทีมหนึ่งก็จะได้สิทธิ์การเสิร์ฟในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นให้สลับกันเสิร์ฟทุก ๆ 3 คะแนน ไม่ว่าฝ่ายใดจะได้คะแนนหรือเสียคะแนน


                      การดิวส์ เมื่อทั้ง สองทีมทำคะแนนได้เท่ากันที่

14 - 14 การเสิร์ฟจะสลับกันทุกคะแนน

ทีมที่เป็นฝ่ายรับจากการเริ่มเล่นในเซ็ทใดก็ตาม จะเป็นฝ่ายเริ่มเสิร์ฟก่อนในเซ็ทต่อไป

และจะต้องเปลี่ยนแดนก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละเซ็ท


            10.2 
ผู้ส่งลูกจะต้องโดนลูกตะกร้อเมื่อกรรมการตัดสินขานคะแนน   หากผู้เล่นโยนลูกตะกร้อก่อนที่กรรมการผู้ตัดสินขานคะแนน กรรมการ

ต้องตักเตือนและให้เริ่มใหม่ หากกระทำซ้ำดังที่กล่าวอีกจะตัดสินว่า
"เสีย"  (Fault)

                   10.3 
ระหว่างการเสิร์ฟ ทันทีที่ผู้เสิร์ฟเตะลูกตะกร้ออนุญาตให้ผู้เล่นทุกคนเคลื่อนที่ได้ในแดนของตน


            10.4 
การเสิร์ฟที่ถูกต้องเมื่อลูกตะกร้อข้ามตาข่าย    ไม่ว่าลูกตะกร้อ

จะสัมผัสตาข่ายหรือไม่ และตกลงในแดนหรือขอบเขตของสนามฝ่ายตรงข้าม


            10.5 
ในระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออกไม่จำเป็นต้องแข่งขันในทีมที่ 3 เมื่อมีผลการแข่งขันแพ้ – ชนะ  เกิดขึ้นแล้ว


                10.6 

ในระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด ถือเป็นข้อบังคับสำหรับทุกทีมต้องแข่งขัน

ครบทั้ง
3 ทีม


 

Powered by Drupal - Design by artinet