ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ชีพจรครู: ลุ้นสางหนี้ครู1 ล้านล้านบาท
ข่าวคราวที่สั่นสะเทือนวงการครูในห้วงเวลานี้ คงหนีไม่พ้นข่าวที่ครูมีข่หนี้สินรวมกันกว่า 1 ล้านล้านบาท จากจำนวนครูทั้งหมด 4.6 แสนคน หรือเฉลี่ยเป็นหนี้คนละกว่า 2 ล้านบาท โดยเป็นผลการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เมื่อช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา


ยอดหนี้ดังกล่าวมาจากแหล่งเงินกู้ 5 ประเภท ได้แก่

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ 87 แห่ง มีสมาชิกเป็นหนี้467,143 ราย มีวงเงินกู้ยืม 766,081 ล้านบาท

2.สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตครู มีสมาชิก 93,140 คน ยอดเงินกู้111,315 ล้านบาท

3.สินเชื่อโครงการปล่อยกู้ของกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เฉพาะโครงการ ช.พ.ค.6 จำนวนผู้กู้ 263,984 คน วงเงินกู้275,218 ล้านบาท

4.เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู บริหารโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ยอดเงินกู้ที่อนุมัติ 272 ล้านบาทและ

5.แหล่งเงินกู้อื่นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น บัตรเครดิต เงินกู้นอกระบบเงินกู้จากสินค้าเงินผ่อน

โดยสาเหตุของการสร้างหนี้ มาจากหลายๆ เหตุผล มีทั้งกู้เพื่อลงทุนทำธุรกิจทำไร่ ทำนา ทำสวน บางคนกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้านและขยายที่อยู่ บางคนกู้เพื่อสวัสดิการ การศึกษาต่อทั้งของตนเองและบุตร บางคนกู้เพื่อซื้อสินค้า เช่นรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ปืน ฯลฯ และบางคนก็กู้ฉุกเฉินเพื่อใช้จ่ายกรณีจำเป็น

แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขณะนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่านายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเข้ามาช่วยดูแลและสะสางปัญหาหนี้สินครูดังกล่าว เพราะไม่อยากเห็นภาพที่ครูต้องหนีเจ้าหนี้หัวซุกหัวซุนเมื่อถึงสิ้นเดือน เพราะถ้าครูยังมีภาระหนี้สินจำนวนมากก็คงไม่มีกะจิตกะใจที่จะสอนหนังสือ อันจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาได้
เหตุนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.จึงตั้งใจจะปรับงบประมาณปี 2555 จำนวน 50,000 ล้านบาท มาจัดตั้งกองทุนเพื่อบริหารจัดการหนี้สินครู 1 ล้านล้านบาทดังกล่าว โดยล่าสุดมอบหมายให้นายอภิชาติ จีระวุฒิปลัด ศธ. และ สกสค.ไปสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนครู และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าต้องการให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

"ในการจัดทำงบประมาณปี 2555 ของศธ. ผมได้ให้ปรับงบประมาณ 50,000 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยโครงการนี้กำลังหารืออยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไร อาจจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาบริหารจัดการหนี้สินครู ซึ่งจะต้องไปจัดทำรายละเอียดอีกครั้ง เพราะเป็นงบประมาณที่ใหญ่มาก ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนั้นไม่ใช่ว่าจะให้ไปเลย แต่ต้องมีกระบวนการที่จะไม่ต้องสร้างหนี้เพิ่มและดูแลไม่ให้ใครเอารัดเอาเปรียบครู" รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าว

ถ้าได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากเพื่อนข้าราชการครู นายวรวัจน์ก็ตั้งใจว่าจะไปหารือรายละเอียดเรื่องนี้กับคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการต่อไป

นับเป็นข่าวดีอีกข่าวของเพื่อนข้าราชการครู นอกเหนือจากข่าวการขึ้นเงินเดือนข้าราชการวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท ซึ่งครอบคลุมถึงข้าราชการครูด้วย

ส่วนการสะสางปัญหาหนี้สินครู ก็เชื่อว่าจะมีข่าวดีมาให้เพื่อนครูได้เฮกันในเร็วๆ นี้ด้วยเช่นกัน
แต่รูปธรรมจะเป็นอย่างไร คงต้องรอติดตามมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต่อไป

Powered by Drupal - Design by artinet