ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


บทเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


comone


โดย  นายธนาคม  แอกรัมย์


โรงเรียนบ้านโคกเพชร


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2


 

Powered by Drupal - Design by artinet