ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ยุคที่ 3

com1sub24

คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เริ่มต้นภายหลังจากการใช้ทรานซิสเตอร์ได้เพียง
5 ปี
เนื่องจากได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม
(Integrated-Circuit) หรือเรียกกันย่อๆ
ว่า "ไอซี" (IC)
ซึ่งไอซีนี้ทำให้ส่วนประกอบและวงจรต่างๆ
สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป
(chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการนำเอาแผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ทำให้ประหยัดเนื้อที่ได้มาก 

 

คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3

 

นอกจากนี้ยังเริ่มมีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล
(Data Base Management Systems : DBMS)
และมีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้หลายๆ
งานในเวลาเดียวกัน
และมีระบบที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเครื่องได้หลายๆ
คน พร้อมๆ กัน (Time Sharing)

 

Integrated Circuit : IC

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่
3

 • ใช้อุปกรณ์ วงจรรวม (Integrated
  Circuit : IC) หรือ ไอซี
  และวงจรรวมสเกลขนาดใหญ่
  (Large Scale Integration : LSI)
  เป็นอุปกรณ์หลัก
 • ความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคำสั่ง
  ประมาณหนึ่งในล้านของวินาที
  (Microsecond : mS) (สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่
  1 ประมาณ 1,000 เท่า)
 • ทำงานได้ด้วยภาษาระดับสูงทั่วไป

Powered by Drupal - Design by artinet