ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การเลี้ยงวัวเนื้อ


การเลี้ยงวัวเนื้อ

        
         
การเลี้ยงวัวเนื้อ   
เป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่ง
 เพราะเนื้อวัวที่ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารบริโภคกันโดยทั่วไป


และการเลี้ยงวัวเนื้อในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์
 วัวเนื้อพันธุ์บราห์มันเป็นวัวที่นิยมเลี้ยง

 
มีขนาดใหญ่  ลำตัวสีดำคล้ำหรือสีเทา  มีรูปร่างล่ำสัน กล้ามเนื้อมาก
 
ลำตัวยาว  มีโหนกสูงขนาดใหญ่
 หลังยาวและแอ่น

 
มีเหนียงย้อยใต้คาง
 
หน้าผากกว้างยาว  เขาชันขึ้นบนและงุ้ม
 ใบหูยาว เป็นวัวที่มีความอดทนต่อความร้อนและโรคได้ดี

  
และเจริญเติบโตง่าย

          

ส่วนวัวเนื้อสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจ
 
คือ  วัวพันธุ์กำแพงแสน
ลูกผสมที่ได้จะมีความอดทนต่อสภาพอากาศและให้คุณภาพเนื้อได้ไม่แพ้พันธุ์บราห์มัน

 
ให้ผลกำไรสูงและเหมาะกับการเลี้ยงในเขตร้อนอย่างบ้านเรา
sk206
sk998


การเลี้ยงวัวเนื้อ

          
เราสามารถเลี้ยงวัวเนื้อในโรงเรือนหรือปล่อยให้วัวหากินอย่างอิสระตามทุ่งหญ้าก็ได้

          

โรงเรือนควรอยู่บริเวณที่เป็นเนิน
 
น้ำท่วมไม่ถึง
 
มีความโปร่ง
ควรเป็นพื้นปูนเพื่อง่ายในการทำความสะอาด

 
แบ่งพื้นที่เลี้ยงวัวเนื้อเป็นคอก
 
คอกละ  
1  
ตัว ทำรางหญ้า
 
รางอาหาร
 
และรางน้ำแยกไว้แต่ละคอก

          

การให้อาหาร

ควรให้เป็นเวลา
 ใช้หญ้าหรือฟาง

 

และให้กินอาหารเสริมพวกกระถิน
มันสำปะหลังแห้งผสมเกลือแดง

 
รำหญ้าขน
 
นอกจากนี้ควรมีก้อนหินเกลือแร่ไว้ให้วัวเลีย
จะทำให้วัวไม่ขาดสารอาหาร


          

รางน้ำควรมีน้ำเพียงพอ
 
เพราะถ้าวัวขาดน้ำจะทำให้วัวตายได้ง่าย

          

สร้างบ่อบำบัด
 
เวลาที่มูลวัวหรือสิ่งปฏิกูลต่าง
 

 
ตกลงไปในบ่อบำบัด
จะทำให้ตกตะกอนแล้วนำมาทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ได้
sk90
sk90
sk90
sk421

Powered by Drupal - Design by artinet