ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว


พืช

หรือในวงแคบว่า พืชสีเขียว หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มี
คลอโรฟิลด์
และสามารถสังเคราห์แสง สร้างอาหารให้ตนเอง หรือมี ระบบราก คอยดูด แร่ธาตุ เสริมให้ตนเอง และมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ ทั้งมี ดอก และไม่มีดอก ทั้งมี เมล็ด และไม่มีเมล็ด พืชชั้นสูงบางชนิดมีโครงสร้างสลับซับซ้อน ขณะที่พืชชั้นต่ำมีโครงสร้างง่ายๆ สิ่งที่เหมือนกันในพืชทุกชนิด คือการเป็นเซลล์ปอดเพื่อฟอกอากาศให้โลก อันเนื่องมาจากการสังเคราะห์แสงของพืช จะดูดกลืน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าไป และคาย ก๊าซออกซิเจน ออกมาสู่ ชั้นบรรยากาศ กระบวนการดังกล่าวสามารถพบได้ใน สาหร่าย และ แพลงก์ตอน พืช เช่นกัน แต่ไม่พบใน
ฟังไจ

สัตว์
และ โพรทิสต์
ลักษณะพืชเลี้ยงใบเดี่ี่ยว

                                  ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน
                 
                                                   มีระบบรากฝอย
                                                  ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน
                                                  ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง
                                                  ส่วนประกอบของดอก เช่นกลีบดอก มีจำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3


 


 

 

Powered by Drupal - Design by artinet