ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สุนัข (ต่อ)

กันตั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขขึ้นเช่นกันในปี ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) ในครั้งแรกสมาคมนี้ได้รับรองให้จดทะเบียนสุนัขพันธุ์แท้ได้ 40 สายพันธุ์ และได้จัดวิธีการรับรองสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมถึง 2 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) สมาคมนี้ได้ให้การรับรองพันธุ์แท้ต่าง ๆ รวมเป็นจำนวน 46 พันธุ์ การแก้ไขเพิ่มเติมการรับรองเป็นสุนัขพันธุ์แท้เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2417) ได้มีสุนัขที่ให้การรับรองทั้งหมด 100 สายพันธุ์

         สำหรับในประเทศไทยนั้น ก็มีผู้สนใจการเลี้ยงสุนัขรวบรวมกันจัดตั้งสมาคมขึ้นเช่นกัน โดยปรารถนาจะส่งเสริมบำรุงและอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัขเหมือนกับต่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า สมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย ได้ทำการจดทะเบียนตั้งสมาคมเมื่อปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) ถือเป็นการวางรากฐานในการเลี้ยงสุนัขขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก และตั้งใจที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศไทยได้เช่นเดียวกับต่างประเทศ


        


         
สำหรับการแบ่งสายพันธุ์ของสุนัข สามารถแบ่งได้ดังนี้
        สุนัขพันธุ์ในกลุ่มกีฬา (
Sporting Breeds)

  - เป็นสุนัขที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับใช้ในกีฬาล่านก (feather (birds))

        สุนัขในกลุ่มฮาวด์ (

Hound Breeds) - เป็นสุนัขที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ (fur (mammals) หรือดมกลิ่นสะกดรอย (scent)

        กลุ่มสุนัขใช้งาน (

Working Breeds) - เป็นสุนัขที่ถูกคัดเลือกให้เป็นสายพันธุ์สำหรับการใช้งาน เช่น การลากเลื่อน เกวียนบรรทุก(pull carts) หรือ เป็นสุนัขอารักขา (guard property) เป็นต้น

        สุนัขในกลุ่มเทอร์เรีย (

Terrier Breeds) - เป็นสุนัขที่ถูกคัดเลือกไว้สำหรับการล่าเหยือ หรือ สัตว์ที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตร เช่น นก หนู เป็นต้น

        สุนัขในกลุ่มทอย (

Toy Breeds) - เป็นสุนัขขนาดเล็ก

        สุนัขในกลุ่มที่ไม่ใช้กลุ่มสุนัขที่ใช้สำหรับเกมกีฬา (

Non-Sporting Breeds) - เป็นสุนัขที่ซึ่ง ยังมี่จุดกำเนิดของการสร้างสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยชัดเจน หรือไม่สามารถจัดให้เข้ากลุ่มอื่นๆ ได้

        สุนัขในกลุ่มที่ใช้คุมฝูงสัตว์ (

Herding Breeds) - เป็นสุนัขที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายฝูงสัตว์ฺ

        สุนัขพันธุ์ไทย (

Thai Breeds) - เป็นพันธุ์ไทย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย

Powered by Drupal - Design by artinet