ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


วิธีการขุนโคเนื้อ


วิธีการขุนโคเนื้อ


          

วิธีขุนโค

แบ่งออกเป็น

2

วิธี ตามการให้อาหารคือ

          

1.การขุนด้วยการให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียวโดยจะต้องได้รับหญ้าสดที่มีคุณภาพดี
อาจตัดให้กินหรือปล่อยเลี้ยงในทุ่งหญ้า


การขุนวิธีนี้ไม่แตกต่างกับการเลี้ยงโคเนื้อทั่วไปมากนัก


จะต้องใช้ระยะเวลานานในการเพิ่มน้ำหนักตัวตามต้องการ


อีกทั้งยังได้เนื้อที่ไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าที่ควร


แต่ก็อาจเหมาะสมกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น


ซึ่งไม่ต้องการบริโภคเนื้อที่มีคุณภาพสูงมากนัก


แลค่าใช้จ่ายในการขุนวิธีนี้ก็ยังต่ำอีกด้วย

          

2.การขุนด้วยอาหารหยาบ
เสริมด้วยอาหารข้นเป็นธุรกิจการขุนโคที่ต้องลงทุนสูง
มุ่งให้ได้เนื้อโคขุนคุณภาพดี


ส่งขายให้กับตลาดเนื้อชั้นสูง
แบ่งออกเป็น

3

รูปแบบ
ตามอายุและคุณภาพเนื้อที่ได้ดังนี้ คือ


            

2.1การขุนลูกโคอ่อนเพื่อส่งโรงฆ่าเมื่ออายุน้อย


ส่วนใหญ่นิยมใช้ลูกโคนมเพศผู้
เริ่มขุนตั้งแต่ลูกโคอายุ

1
สัปดาห์ หรือหลังจากได้รับนมน้ำเหลืองตามกำหนดแล้ว


อาหารที่ใช้ลงทุนจะใช้หางนมผงเป็นหลัก


ใช้เวลาขุนจนลูกโคมีอายุประมาณ
6-8
เดือน

โคจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้เนื้อที่คุณภาพดี


เมื่อส่งโรงฆ่า

            

2.2การขุนโคที่เริ่มขุนเมื่อโคมีอายุประมาณ1ปีครึ่งหรือมีน้ำหนักประมาณ
200-250
ก.ก. ใช้ระยะเวลาขุนประมาณ
6
เดือน ให้ได้น้ำหนัก
400-450
ก.ก. แล้วส่งโรงฆ่า


เป็นรูปแบบการขุนที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบัน


ส่วนใหญ่นิยมใช้โคเนื้อลูกผสมที่ทดสอบแล้วว่า


มีการเจริญเติบโตดี
คุณภาพเนื้อที่ได้จะดีกว่าการขุนในรูปแบบอื่นมาก


และเกษตรกรหันมายึดเป็นอาชีพกันมากขึ้นในปัจจุบัน

            


2.3


การขุนโคที่มีอายุมากหรือ โคที่โตเต็มวัยแล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็นโคที่ปลดจากการใช้แรงงาน


ซึ่งมีอายุมักจะไม่ต่ำกว่า

5

ปี
เป็นการขุนเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเพียงบางส่วน


แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มไขมันหุ้มซาก


โดยไม่สนใจไขมันแทรกในเนื้อ
จะใช้เวลาในการขุนประมาณ

3
เดือน โคที่ได้จากการขุนประเภทนี้ โดยทั่วไปนิยมเรียกกว่า
"
โคมัน"

Picture-060106142405202
Picture-051220182404312

Powered by Drupal - Design by artinet