ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ประเภทของคอมพิวเตอร์


ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

จากประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากทำให้ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ 
การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นั้น สามารถจำแนกออกได้เป็น
3 กลุ่มหลัก ดังนี้


-ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล


-ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน


-ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถของระบบ

Powered by Drupal - Design by artinet