ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ไลโซโซม(lysosome)


             ไลโซโซม (lysosome)

 เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเมมเบรนห่อหุ้มเพียงชั้นเดียว รูปร่างกลมรี พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น มีหน้าที่ที่สำคัญคือ
     4.1 ย่อยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์
     4.2 ย่อยหรือทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายหรือเซลล์
     4.3 ทำลายเซลล์ที่ตายแล้ว
     4.4 ย่อยสลายโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ในระยะที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงlysosome%5B1%5D


ไลโซโซมเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มทีมีลักษณะเป็นถุงบรรจุ hydrolytic enzyme ซึ่งเซลล์จะใช้เอนไซม์ในการย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ โดยเอนไซม์ที่อยู่ภายในไรโซโซมมีทั้ง เอนไซม์ที่สามารถแยกสลายโปรตีน,โพลีแซคคาไรด์,ไขมันและกรดนิวคลีอิค และสารโมเลกุลใหญ่ทั้งหลาย โดยที่เอนไซม์ทั้งหมดจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นกรด (pHประมาณ5)
lysosome%5B1%5D Powered by Drupal - Design by artinet