ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


มาตราตัวสะกด


pl00003138_1_0

นายอนุสรณ์ เตือประโคน

โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 2

Powered by Drupal - Design by artinet