ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ชื่อหนังสือ

นายดำรง  ชำนิจ  โรงเรียนบ้านไทรโ ยง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เขต 2

 

1_25

 

Powered by Drupal - Design by artinet