ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สงครามโลกครั้งที่1
221

 


 


สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ( World War I
หรือ
First World War  

ซึ่งก่อน ค.ศ. 1939 ถูกเรียกว่า "สงครามโลก" หรือ "มหาสงคราม"

( Great  War )  เป็น สงครามครั้งสำคัญที่อุบัติขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ในทวีปยุโรประหว่าง ค.ศ. 1914 - 1918

โดยประเทศ
มหาอำนาจ
ทั้งหมดของโลกเข้าร่วมสงคราม แบ่งออกเป็น
ฝ่ายสัมพันธมิตร


(โดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรภาคี) และฝ่าย
มหาอำนาจกลาง

 โดยพบว่ามีทหารมากกว่า 70 ล้านคน


 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวยุโรป  60 ล้านคน ถูกระดมเข้าสู่หนึ่งในสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นี้

ทหารผู้เข้าร่วมสงครามเสียชีวิตมากกว่า 9 ล้านนาย  สาเหตุหลักเพราะมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านอำนาจการยิง


โดยไม่สอดคล้องกับ


ความก้าวหน้าในความสามารถในการเคลื่อนที่  เป็นสงครามที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับที่หก


ผลจากสงครามทำให้มี


ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหาย รวมกันไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคน


 
 


Powered by Drupal - Design by artinet