ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ที่มาของการทำกระดาษรีไซเคิล
cartoon_dog
ที่มา
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


การทำกระดาษรีไซเคิลที่โรงเรียนบ้านสูงเนิน เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากต้องการให้ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากขยะประเภทกระดาษโดย

นำเข้ามาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งตามโครงการธนาคารขยะ รีไซเคิล และโรงเรียนมีกระดาษมาใช้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองไปซื้อไปหา และยังสามารถต่อยอดผลงานจากกระดาษ รีไซเคิลได้อีกหลาย

อย่าง การสร้างสรรค์งานรีไซเคิล จะช่วยผู้เรียนปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ มีนิสัยประหยัด ซึ่งกระบวนการทำกระดาษรีไซเคิลของโรงเรียนก็ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเมื่อผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง จะเกิดความ

ชำนาญและสนุกสนานเมื่อเห็นผลงานของตนมาดูกันดีกว่าว่ากระดาษรีไซเคิลของเรา

Powered by Drupal - Design by artinet