ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ความหมายการบวก คือกระบวนการทาง คณิตศาสตร์
โดยการรวมสิ่งของเข้าด้วยกัน เครื่องหมายบวก (+)
 ถูกใช้แทนความหมายของการบวก จำนวน หลายจำนวน
                                                                120px-Addition01.svg_


จากตัวอย่างภาพ แอปเปิล
3 + 2 ผล
หมายความว่ามีแอปเปิล
3 ผลกลุ่มหนึ่ง และมีแอปเปิล 2 ผลอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง 3 + 2 = 5 ดังนั้นจึงเหมือนกับว่ามีแอปเปิล
5 ผล

Powered by Drupal - Design by artinet