ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ประวัตินักคณิตศาตร์


 


  Untitled_0


โดย


ครูไพรรินทร์  เจียมรัมย์

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2

Powered by Drupal - Design by artinet