ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์

จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์ km

  • เพื่อสร้างฐานข้อมูลความรู้ให้บริการสำหรับข้าราชการครูใน สพป.บร.2
  • เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับข้าราชการครูใน สพป.บร.2
  • เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วิชาการ ถามตอบปัญหาเกี่ยงกับการจัดการเรียนการสอน

Powered by Drupal - Design by artinet