ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การสร้างขุมความรู้ใหม่

1. คลิกที่เมนู ขุมความรู้

22-9-2554 14-37-46

2. ทำการสร้างกระทู้ใหม่

22-9-2554 14-38-46

3. เลือกหมวดหมู่ขุมความรู้

22-9-2554 14-39-26

4. เขียนรายละเอียด และแทรกไฟล์ภาพ หรือเอกสารเพิ่มเติม บันทึก หรือแสดงตัวอย่าง

22-9-2554 14-40-51

กรณีต้องการให้รูปภาพแสดงในหน้าเอกสารด้วย

1. คัดลอก url หลักจาก Attach ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

22-9-2554 14-47-39

2. คลิกปุ่ม image ที่ editor แล้วใส่ url ที่ คัดลอกมาดังภาพ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม insert image

22-9-2554 14-48-22

 

Powered by Drupal - Design by artinet