ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


สมบัติ


                                  การสลับที่                 

120px-AdditionComm01.svg_

 การบวกมี

สมบัติการสลับที่

หมายความว่าเราสามารถสลับเปลี่ยนจำนวนที่อยู่ข้างซ้ายและขวาของเครื่องหมายบวกได้
โดยผลลัพธ์ยังคงเดิม สมมติให้

a และ
b เป็นจำนวนสองจำนวนใดๆ แล้ว


  a

+ b = b
+ a


                                   การเปลี่ยนหมู่            

120px-AdditionAsc.svg_
อีกสมบัติหนึ่งของการบวกคือ

สมบัติการเปลี่ยนหมู่

ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามนิยามการบวกที่ซ้ำๆ กัน
อย่างนิพจน์ต่อไปนี้a

+ b + c

จะนิยามว่าอย่างไรระหว่าง (

a

+ b)
+ c หรือ
a + (b + c) ในเมื่อการบวกสามารถเปลี่ยนหมู่ได้ ดังนั้นตัวเลือกทั้งสองจึงไม่สำคัญ
สำหรับสามจำนวนใดๆ

a, b, c ประโยคต่อไปนี้จะเป็นจริง    (a + b)
+ c = a + (b + c)


                                        ศูนย์และหนึ่ง   

120px-AdditionZero.svg_
เมื่อบวก

ศูนย์

เข้ากับจำนวนใด
ปริมาณที่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากศูนย์เป็น

สมาชิกเอกลักษณ์

ของการบวก หรือเรียกได้ว่าเป็น
เอกลักษณ์การบวก

สำหรับค่า
a ใดๆ จะได้ว่า


    a

+ 0 = 0 + a
= a  

     ในบริบทของ

จำนวนเต็ม
การบวกด้วย
หนึ่ง

จะทำให้เกิดบทบาทพิเศษ
นั่นคือสำหรับจำนวนเต็ม

a ใดๆ จำนวน
a
+ 1 จะเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า
a หรือเรียกได้ว่าเป็น ตัวตามหลัง
(successor) ของ

a และเนื่องจากการเกิดตัวตามหลังในกรณีเช่นนี้ ผลของ
a
+ b จึงมองได้ว่าเป็นตัวตามหลังตัวที่
b ของ
a ซึ่งเกิดจากการบวกด้วยหนึ่งซ้ำๆ กัน

Powered by Drupal - Design by artinet