ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


การแก้ปัญหาตัวหนังสือ ไม่เป็นระเบียบในเว็บไซต์ Km

1. คัดลอกข้อมูลที่ต้องการไปไว้ที่ โปรแกรม note pad

23-9-2554 15-50-16

2. คัดลอกข้อมูล (ตัวเดิม) ไปไว้ที่ Editor ของ เว็บไซต์ km

23-9-2554 15-51-10

3. ตกแต่งตามต้องการ

Powered by Drupal - Design by artinet