ประชาสัมพันธ์


ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและตัวสมาชิกเอง
ทางผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล ภาพ หรือไฟล์งานของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอบคุณครับ


ถ่ายทอดประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยของครูทวีชัย ภูช่วย

นายทวีชัย ภูช่วย ครูโรงเรียนบ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิด หลักการ วิธีการต่าง ๆ ด้านการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางให้กับครู ผู้มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นถ่ายทอดวิชาความรู้ อบรมสั่่งสอนลูกศิษย์ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้

http://web2.br2.go.th/2016-02-10-16-40-33/2838-ถ่ายทอดแนวการสอนภาษาไทย-นายทวีชัย-ภูช่วย.html
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


Powered by Drupal - Design by artinet